De Wachtkamer

3- weekse online training voor mensen op een wachtlijst voor therapie in de (S)GGZ

Je hebt al zo veel te verduren gehad. Er kwam het moment dat je merkte, er moet iets gebeuren, zo gaat het niet meer verder.
Uiteindelijk was je zo ver om hulp te zoeken, en nam je via de huisarts of het advies van vrienden eindelijk contact op met de GGZ, een psycholoog of psychiater.

Maar vervolgens belandt je enkele weken, misschien maanden op een wachtlijst.

Wat een domper

Als dit herkenbaar is en je niet alleen maar wilt blijven afwachten en bereid bent om je wachttijd nuttig te besteden, is De Wachtkamer wellicht een goed idee.

“Voor mij is mindfulness heel praktisch en toepasbaar gebleken. Mindfulness helpt mij om minder te oordelen en zachter te zijn naar mezelf en anderen.” – Martje

In deze wachttijd zit je dagelijks met je klachten: angst, depressie, burn-out, slaapproblemen, pijn, rouw, zorgen, eenzaamheid, moeheid of somberheid. Je hebt er veel last van en dat belemmert je in de omgang met andere mensen of in het verrichten van dagelijkse handelingen. Vooral pieker je heel veel, en dit piekeren verlamt je, kleurt je dag. Dit gebeurt allemaal op de achtergrond, onopgemerkt, onbewust.

Wat betekent mindful wachten

De Wachtkamer helpt je erbij om dit moment van wachten bewust mee te maken. Te zien wat er nu aan de hand is en dit beter te kunnen aanvaarden, eerste stappen te zetten.

Het is geen vervanging van de therapie, maar een opmaat als het ware, een eerste signaal naar jezelf toe dat je uiteindelijk beter voor jezelf wilt gaan zorgen.

Het belemmerende effect van je dagelijkse, negatieve gedachten en emoties onder ogen leren zien is de eerste stap tot vooruitgang.
Dit doe je niet zo maar 1-2-3, en is tevens onderdeel van de therapie of een 8-weekse mindfulness training na de therapie.

Maar je kunt nu de basis voor constructieve zelfreflectie leggen. Je kunt wat meer tot rust te komen, kijken naar wat is, op dit moment, en handvatten krijgen om onprettige momenten beter te handhaven. Niet door je situatie te analyseren, maar door te oefenen in het waarderen van dagelijkse handelingen en zo vaker stil te staan bij wat nu wel goed is.

Inhoud van de training

De 3 online sessies introduceren korte introspectie oefeningen, eenvoudige opdrachten om bepaalde handelingen op een bewuste manier te doen. Deze oefeningen en opdrachten ga je thuis dagelijks doen. Er horen ook lichte lichamelijke bewegingsoefeningen en een wandelschema bij. Hiervoor gebruiken wij basisprincipes uit de MBCT (Mindfulness- based cognitive therapy) en ACT (Acceptance & commitment therapy), in een lichtere vorm dan bij 8- weekse mindfulness trainingen.

Verder is De Wachtkamer geen praatgroep, en zijn de sessies niet bedoeld om jou te adviseren met betrekking tot je specifieke probleemvraag. Uitwisselen over de oefeningen en opdrachten hoort er uiteraard wél bij.

Zo laat je weer een beetje meer ruimte toe in je ervaring en besteed je je wachttijd nuttig. Wellicht vergaar je nieuwe inzichten, en kun je met iets meer vertrouwen verder. Dat heb je dan mee bij de start van de therapie.

“De training heeft me opgeleverd: Afstand nemen van de druk die ik mezelf opleg, en het probleem laten waar het hoort.”   – Wick

Voor wie

De training is geschikt voor mensen van alle leeftijden en sociale en religieuze achtergronden, die op een GGZ wachtlijst staan ingeschreven en wachten op een therapie. Bij het kennismakingsgesprek onderzoeken wij oa. of de klachten dusdanig van aard zijn, dat deelname aan De Wachtkamer risicovol zou kunnen zijn. Ernstige psychotische, suïcidale, schizofrene of bipolaire klachten kunnen bijvoorbeeld een reden zijn dat wij De Wachtkamer afraden.

Kennismakingsgesprek

Vooraf de training vindt via beeldbellen een kennismakingsgesprek plaats. Samen bespreken wij je motivatie om deel te nemen, geeft de trainer meer informatie over de training en is er gelegenheid om vragen stellen. Zo kunnen we in onderling overleg vaststellen of de training op dit moment geschikt voor je is.

Opbouw van de training

Je krijgt een werkmap gemaild en digitale audio- en videobestanden met begeleide oefeningen om thuis mee aan de slag te gaan. Om mindfulness principes te kunnen leren moet je er dagelijks mee bezig te zijn. Deze training vraagt een tijdsinvestering van 20 – 40 minuten per dag.

Tijdsinvestering

3 wekelijkse online sessies van 1 uur

en individuele thuisoefening van 20 – 40 minuten per dag

Groepsgrootte

2 tot 4 personen

Locatie

Online via ZOOM (een makkelijk te gebruiken online platform)

Start

Elke eerste donderdag van de maand

20.00 uur

Kosten

€ 125,-

Deze kosten worden helaas nog niet vergoed door de verzekeraar, omdat het concept nieuw is

De trainer

Achim Heine richt zich naast zijn werk als musicus en mindfulness trainer al enkele jaren op het bieden van hulp bij psychische problematiek. Door zijn studie Psychologie is het idee ontstaan om mindfulness principes in deze vorm laagdrempelig beschikbaar te stellen voor mensen met psychische klachten, die ingeschreven staan op een wachtlijst in de geestelijke gezondheidszorg. Hier heeft hij affiniteit mee door een acute ziekte in 2010, waardoor hij zich realiseerde hoe plotseling een onverwachte gebeurtenis alles op z’n kop kan zetten. Ook diverse andere tegenslagen van buitenaf en van binnenuit maken de trainer tot een ervaringsdeskundige op het gebied van omgaan met crises, en hoe mindfulness erbij kan helpen met opgeheven hoofd verder te willen gaan.

Voor meer info of om je aan te melden, vul dit formulier in: