Privacy reglement

Bescherming persoonsgegevens volgens nieuwe privacy wetgeving.

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. De bescherming van persoonlijke gegevens van deelnemers aan trainingen, klanten en websitebezoekers gebeurt volgens de nieuwe privacy wetgeving.

 

Privacybescherming

Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens van deelnemers, klanten en websitebezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. We gaan vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens en verstrekken deze persoonsgegevens niet aan derden tenzij een wettelijk voorschrift dat vereist.

Persoonlijke informatie die in het kader van een training of individuele begeleiding aan Good Mindfulness wordt verstrekt, valt onder het beroepsgeheim van de trainer en wordt volgens de geldende standaarden van de Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland en Vlaanderen behandeld.

Good Mindfulness houdt zich in alle gevallen aan de privacy- eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet stellen.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Good Mindfulness legt je persoonsgegevens vast ten behoeve van deelname aan trainingen, workshops of ander materiaal om je te informeren over voor jou relevante activiteiten, producten en diensten van Good Mindfulness en haar website. Als je inzage wilt hebben in jouw gegevens, ze wilt wijzigen of deze (deels) wilt laten verwijderen kun je dit als volgt doorgeven:

E-mail: info@goodmindfulness.nl

Ook vragen of klachten over ons privacybeleid kun je via bovenstaande contactgegevens aan ons melden.

 

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 november 2018.